Zapisz się na webinar
EFIX Global - Inteligentne Rekomendacje Inwestycyjne

17.08.2015

Wskaźniki analizy technicznej, na podstawie których budowane są strategie inwestycyjne

W poniższym artykule zajmę się wskaźnikami giełdowymi, na podstawie których budowane są strategie inwestycyjne. W oparciu o te wskaźniki w dwóch kolejnych artykułach przedstawię jak stworzyć własną strategie inwestycyjną. Z uwagi na dużą liczbę wskaźników skupie się na tych najbardziej istotnych.

 Wskaźniki analizy technicznej możemy podzielić na 3 grupy:

– wskaźniki trendu (Średnie ruchome, MACD, Parabolic SAR)

– wskaźniki zmienności (Bollinger Bands, Oscylator Bollingera, Average True Range)

– wskaźniki impetu (RSI, Stochastic Oscilator)

 Na podstawie powyższego podziału dokonam krótkiej charakterystyki wskaźników analizy technicznej:

Średnie ruchome (Moving Averages)

– Popularny wskaźnik stosowany przez inwestorów, wykazuje dużą skuteczność gdy mamy do czynienia z wyraźnym trendem spadkowym lub wzrostowym na rynku, a okres czasu, dla którego liczymy średnią jest odpowiednio długi. Niska skuteczność w okresie konsolidacji oraz gdy przedział czasowy dla którego liczymy średnią jest krótki.

– Opisuje jak kształtowały się ceny z określonego przedziału czasu. Wyróżniamy prostą średnią ruchomą która obliczana jest dla N kolejnych cen zamknięcia, liniową ważoną gdzie waga zmienia się proporcjonalnie wraz ze wzrostem N oraz wykładniczą która przypisuje wagi danym z poszczególnych okresów.

– Jeśli wskaźnik wzrasta oznacza, że jesteśmy w trendzie wzrostowym, z kolei jeśli spada jest to trend spadkowy.

MACD (The Moving Average Convergences/ Divergence Indicator)

– Jeden z najpopularniejszych wskaźników śledzących trend. MACD polega na analizie zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych. Budowany jest w oparciu o 3 średnie ruchome wykładnicze, a przedstawiany za pomocą 2 linii, które w momencie przecięcia dają sygnał kupna lub sprzedaży. Linia szybka to różnica 12- dniowej i 26- dniowej EMA. Linię wolną tworzy 9- dniowa szybka linia EMA.

– Wykorzystanie tego wskaźnika daje możliwość w wyznaczeniu zmian w kierunkach trendów oraz informuje o momentach kupna i sprzedaży.

– Jeżeli linia MACD zostanie przecięta od dołu przez linię sygnału może to oznaczać rozpoczęcie trendu wzrostowego – mówi się, że generowany jest sygnał kupna. W przypadku sytuacji odwrotnej mamy do czynienia z sygnałem sprzedaży. Jest to bardzo solidny wskaźnik, który dobrze określa kto posiada aktualnie na rynku przewagę. Najlepiej stosować go z danymi tygodniowymi  oraz innymi wskaźnikami, ponieważ odnotowuje słabą skuteczność podczas trendu bocznego.

 Parabolic SAR (Stop-and-reversal indicator)

– Nazwa wskaźnika wynika z jego budowy tzn. przyjmuje paraboliczny kształt. Parabolic SAR ukazuje miejsca zatrzymania i odwrócenia trendu. W przypadku zmiany trendu wskaźnik obliczany jest ponownie. Za początkową wartość SAR uznaje się wówczas najwyższą bądź najniższą cenę z ostatniego trendu w zależności czy był wzrostowy czy spadkowy.

– Wskaźnik używany do określania poziomów zamykania pozycji. W przypadku trendu wzrostowego wskaźnik SAR rośnie bez wpływu na wahania cen, a linia wskaźnika znajduje się pod wykresem. Z kolei gdy następuje trend spadkowy wskaźnik stale spada i znajduje się nad wykresem. Pozycje długie należy zamykać gdy notowania znajdą się poniżej wykresu parabolic, a pozycje krótkie jeśli notowania będą powyżej przebiegu wskaźnika.

– Wskaźnik najlepiej działa gdy trend jest zdefiniowany. Należy uważać w okresach konsolidacji, ponieważ może wysyłać fałszywe sygnały. Plusem jest to, że w przypadku zmiany trendu możliwe jest szybkie zamknięcie pozycji co generuje spore oszczędności.

RSI (Relative Strenght Index)

– Jeden z najbardziej powszechnych wskaźników w analizie technicznej. Jego autorem jest J. Welles Wilder. Jest to oscylator, który określa siłę trendu, głównie używany do określenia wykupienia/wyprzedania rynku. Przyjmuje się, że przedział czasowy dla tego wskaźnika to 14 dni jednak dla potrzeb inwestorów krótko terminowych może być to 7 lub 9 dni, a dla długoterminowych 21 lub nawet 25 dni.

– Wskaźnik przyjmuje wartości od 0 do 100 i na tej podstawie określa się, że:

RSI na poziomie powyżej 70 oznacza, że walor jest wykupiony

RSI na poziomie poniżej 30 oznacza, że walor jest wyprzedany

Jeśli przebicie poziomu wykupienia nastąpi od góry jest to sygnał sprzedaży, z kolei przebicie poziomu wyprzedania od dołu sygnalizuje kupno.

– Wadą tego wskaźnika może być fakt, że podczas silnych trendów poziomy wykupienia/wyprzedania mogą być osiągane zbyt szybko. Może mieć to wpływ na przedwczesną sprzedaż lub kupno instrumentu, a co za tym idzie generować straty.

Stochastic oscilator (oscylator stochastyczny)

– Wskaźnik, który porównuje poziom ostatniego zamknięcia do najniższego i najwyższego poziomu z danego okresu. Przyjmuje wartości od 0 do 100, przy czym w trendzie wzrostowym osiąga wartości zbliżone górnym granicom. Z kolei w trendzie spadkowym wartość wskaźnika waha się w granicach 20. Używany jest głównie do wyznaczenia zwrotów na rynku, gdy wykres osiąga wyznaczone poziomy wykupienia i wyprzedania rynku.

– Poziomy 80 i 20 traktuje się jako poziomy wykupienia/wyprzedania, dlatego gdy główna linia oscylatora przekroczy poziom 20 od dołu uznaje się to za sygnał kupna, z kolei jeśli poziom 80 zostanie przekroczony od góry jest to sygnał sprzedaży.

– Wskaźnik ten jest dobrym uzupełnieniem innych narzędzi analizy technicznej szczególnie wskaźników trendu i zmienności. Sprawdza się przy wyznaczaniu trendów horyzontalnych.

 Bollinger Bands (wstęga Bollingera)

– Autorem wskaźnika jest John Bollinger. Wskaźnik działa w oparciu o umieszczenie po obu stronach średniej prostej kroczącej dwóch wstęg  oddalonych od siebie o wartość dwóch odchyleń standardowych. Dzięki temu ponad 90% ruchów cen mieści się w obrębie wstęg. Wskaźnik najlepiej działa jeśli przyjmiemy średnią 20 sesyjną.

– Uważa się, że wstęgi ukazują jakie są maksymalne wahania ruchu ceny w okresie jaki zostanie przyjęty. Rozszerzające wstęgi charakteryzują się dużą zmiennością rynku, z kolei zwężające oznaczają małą zmienność i mogą występować podczas trendów bocznych. Gdy cena znajduje się powyżej górnej linii oznacza to wykupienie rynku analogicznie jeśli cena znajdzie się poniżej dolnej linii oznacza to wyprzedanie rynku. Poziomy te można też uważać za wsparcia i opory. Za sygnał kupna uważa się moment w którym kurs przecina dolną wstęgę od dołu, a sygnał sprzedaży występuje gdy kurs przetnie górną wstęgę od góry.

– Powyższy wskaźnik dobrze sobie radzi w okresach konsolidacji, jednak trzeba być ostrożnym w przypadku silnego lub długiego trendu, ponieważ może to doprowadzić do poważnych strat.

Oscylator Bollingera 

– Konstrukcja tego wskaźnika opiera się na wstęgach Bollingera. Wstęgi poruszają się na wykresie w postaci linii, które wyznaczają poziom odchylenia standardowego od średniej ruchomej. Oscylator znajduje się w granicach tych linii, gdy kurs jest wewnątrz wstęgi Bollingera. W przypadku przełamania tych linii przełamana zostaje także jedna ze wstęg.

– Interpretacja wskaźnika jest taka sama jak w przypadku wstęgi Bollingera, czyli cena powyżej górnej granicy oznacza wykupienie rynku, a poniżej dolnej granicy wyprzedanie rynku. Za sygnał kupna przyjmuje się moment, gdy oscylator przecina dolną linię od dołu, z kolei za sygnał sprzedaży, gdy oscylator przecina górną linię od góry.

– Najlepiej stosować w okresach konsolidacji. W przypadku silnych i długotrwałych trendów odradza się korzystania z tego wskaźnika, ponieważ wykazuje się słabą skutecznością.

Average True Range 

– Wskaźnik ATR pokazuje średnie dzienne zakresy ruchu przy zmienności ceny danego instrumentu.

– Average True Range informuje o średniej zmienności notowań wskazanego instrumentu w jednostkach ceny. W przypadku gdy ATR jest większe niż zmiana ceny mamy do czynienia z niską zmiennością. Z kolei gdy zmiana ceny jest większa niż ATR mówi się o wysokiej zmienności. ATR nie generuje sygnałów, jest jedynie uzupełnieniem innych wskaźników.

– Wskaźnik umożliwia śledzenie inwestorom zmienności instrumentów giełdowych przedstawianej w dowolnych jednostkach.

Dla osób chcących poszerzyć wiedzę na temat innych wskaźników analizy technicznej, zachęcam do przeczytania artykułów poświęconych tej tematyce z naszej strony internetowej.

Oceń artykuł:

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdki (Brak ocen)
Loading...

Zapisz się na webinar

Zobacz także:
Zobacz wszystkie

Notowania

EFIX Global - Inteligentne Rekomendacje Inwestycyjne

Kalendarium

Zobacz więcej »

Statystyki sesji / mapa nastrojów

Kto czyta, nie traci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym także w przyszłości, przez EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-896), przy ul. Towarowa 35, moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu, w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i kontroli. Zgoda w każdym czasie może być odwołana.

Wyrażam zgodę na przesyłanie...

Wyrażam zgodę na przesyłanie, środkami komunikacji elektronicznej, informacji handlowych przez EFIX Dom Maklerski S.A., na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.