Zapisz się na webinar
Zapisz się na webinar

26.08.2015

Portfel sześciu walut

Marzeniem inwestora byłby rynek, który ciągle rośnie lub spada. Wystarczy wówczas otworzyć pozycję długą lub krótką i czekać na realizację zysków. Każde odchylenie od tej sytuacji traktujemy jak ryzyko i staramy się je wyeliminować. Czasami wmawiamy sobie, że to tylko korekta w trendzie, czasami zabezpieczamy portfel transakcjami przeciwnymi. Eliminacją ryzyka pojmowanego jako odchylenie od oczekiwanych stóp zwrotu zajmuje się również teoria portfelowa. Zgodnie z nią, dzięki wykorzystaniu korelacji między różnymi instrumentami, możliwe jest stworzenie portfeli o różnym ryzyku. Możemy powiedzieć, że korelacje między instrumentami pozwalają stworzyć portfele, których linie kapitału są bardziej lub mniej „poszarpane”.

Rysunek 1.

Kiedy mamy do czynienia z instrumentami o spodziewanej dodatniej lub ujemnej stopie zwrotu i oczekujemy określonego zwrotu z całego portfela będziemy wybierać portfele o mniejszym ryzyku czyli o mniej poszarpanych liniach kapitału.

Na rynku mamy również do czynienia z instrumentami o spodziewanej zerowej stopie zwrotu. Co więcej, patrząc na rynek kontraktów futures lub opcji zauważymy, że inwestorzy tak samo wyceniają spadek jak i wzrost kursów a wartość oczekiwana zmiany cen (pomijając koszt pieniądza w czasie) wynosi zero. Jeżeli pogodzimy się z tym faktem i zaczniemy traktować ryzyko jako odchylenie portfela od zerowej stopy zwrotu dojdziemy do ciekawych wniosków.

Rysunek 2.

Przyjmując, że ryzykiem dla inwestora jest odchylenie od zerowej stopy zwrotu uznamy że portfel oznaczony czerwoną linią jest bardziej ryzykowny od portfela oznaczonego linią zieloną.

Widząc kurs instrumentu oznaczonego czerwoną linią pewnie wiesz jak na nim zarobić pieniądze. Spodziewając się oscylacji wokół pewnej wartości (czasami taką sytuację nazywamy konsolidacją) inwestorzy „grają na kontrę”, zawierają transakcje „od bandy do bandy” czyli starają się wykorzystać ruch ceny aby zagrać w przeciwną stronę. Warto zadać pytanie – czy można stworzyć taką sytuację w prawdziwym życiu? Zobacz kilka przykładów takich portfeli.

Rysunek 3. Portfel złożony z dwóch rodzajów ropy naftowej (kupno WTI oraz sprzedaż Brent).

Rysunek 4. Na górnym wykresie portfel złożony z kawy i kakao (na dolnym osobne notowania kawy i kakao).

Rysunek 5. Na górnym wykresie portfel złożony z amerykańskich obligacji skarbowych 10 letnich (kupno) oraz 5 letnich (sprzedaż). Na dole osobne notowania obligacji.

Portfel złożony z walut.

Również między parami walut występują silne korelacje. Na przykład bardzo silną ujemną korelację można zaobserwować między EUR/JPY a USD/GBP. Spójrzmy na wykresy sześciu par złożonych z głównych walut świata w okresie od 1 stycznia 1999 roku (wejście Euro) do 13 kwietnia 2010 roku.

Rysunek 6. Notowania w ujęciu procentowym sześciu par walut. Wartość każdej pary w dniu 1 stycznia 1999 roku wynosi 1 (100%).

Wykresy te pokazują siłę korelację i zależności między parami walut. Jeżeli ze wszystkich wskazanych par stworzymy 1 stycznia 1999 roku portfel to jego linia kapitału (zyski i straty) będą się kształtowały tak jak na poniższym wykresie.

Rysunek 7. Linia zysków i strat portfela założonego 1 stycznia 1999 roku z sześciu par walut.

Linia kapitału takiego portfela może nam posłużyć jako wskaźnik do zawierania odpowiednich transakcji zakupu lub sprzedaży.

Jak możemy wykorzystać ten wskaźnik ? Przykładowo, jeżeli jego wartość osiąga poziom 0,2 dokonujemy transakcji sprzedaży, a jeżeli wartość spada do -0,2 dokonujemy zakupu. Transakcja będzie tutaj polegała na jednoczesnym zakupie lub sprzedaży sześciu par walut.

Transakcja kupna – zakup EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, USD/JPY, USD/CHF, sprzedaż GBP/USD

Transakcja sprzedaży – sprzedaż EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, USD/JPY, USD/CHF, kupno GBP/USD

Przykład:

Przy kursie EUR/USD 1.1367 kupujemy pary z EUR o wartości 10.000 (EUR), pary z USD 11.367 (USD) oraz sprzedajemy GBP/USD za 11.367 (USD)

Jeżeli bliżej przyjrzymy się konstrukcji tego wskaźnika i portfela zauważymy, że dokonujemy tutaj transakcji na wspólne umocnienie lub osłabienie dwóch głównych walut – euro i usd. Możemy go zatem wykorzystać również do oceny siły euro lub dolara i ewentualnych transakcji na pojedynczych parach.

Portfel sześciu walut w praktyce.

W serwisie ticker.pl został utworzony wskaźnik o nazwie EUR-USD Basket, który jest linią kapitału portfela wycenianego w euro. Linia ta jest zbliżona do wartości pokazanych na rysunku 7, przy czym została przesunięta o 100 jednostek w górę, dzięki czemu możliwe jest stosowanie narzędzi analizy technicznej. Przytoczmy tutaj metodę konstrukcji tego wskaźnika.

EUR-USD basket – metoda konstrukcji.

Instrument syntetyczny EUR-USD basket stanowi wskaźnik transakcji realizowanych jednocześnie na sześciu parach walut: EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD. Instrument pokazuje zmianę portfela utworzonego ze wskazanych walut w dniu 1 stycznia 1999 roku (data wejścia euro). Portfel wyceniany jest w euro. W dniu zakładania portfela wszystkie pary walut miały identyczny udział wartościowy (pięć pierwszych par – transakcja kupna, para GBP/USD – transakcja sprzedaży). Wartość początkowa portfela wynosi 100.

Szczegółowa metoda konstrukcji.

EUR-USD basket (1) = 100 <– pierwsze notowanie w dniu 1.1.1999 roku

EUR-USD basket (n) = EUR-USD basket (n-1) + P <– notowanie w dniu n

gdzie

Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 <– zmiany procentowe poszczególnych par walut od ostatniego zamknięcia

Cz – bieżąca cena zamknięcia, Co – poprzednia cena zamknięcia

Z1=(Cz-Co)/Co <– zmiana dla pary EUR/JPY

Z2=(Cz-Co)/Co <– zmiana dla pary EUR/CHF

analogicznie: Z3 – zmiana dla EUR/GBP, Z4 – zmiana dla USD/JPY, Z5 zmiana dla USD/CHF oraz Z6 – zmiana dla USD/GBP

P1, P2, P3, P4, P5, P6 <– zmiany procentowe wyrażone w euro (portfel jest prowadzony w euro)

P1 = Z1/(1+Z1), P2=Z2/(1+Z2), P3=Z3/(1+Z3), P4=Z4/(1+Z1), P5=Z5/(1+Z2), P6=Z6/(1+Z3)

P = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 <– suma zmian procentowych poszczególnych par walut

Dzięki tak skonstruowanemu wskaźnikowi możemy w prosty sposób ustalać momenty realizacji transakcji oraz przeliczać wyniki strategii. Zwróćmy uwagę, że wskaźnik jest notowany w jednej walucie – euro. Jeżeli zatem dokonamy transakcji zakupu jednej jednostki przy cenie 100 i transakcji sprzedaży przy cenie 102 to łatwo obliczyć zysk, który jest równy 2 euro.

W serwisie Ticker.pl dostępny jest modelowy portfel, który wykorzystuje wskaźnik EUR-USD basket do wyboru momentu realizacji transakcji. W portfelu znajduje się pełna historia transakcji a użytkownicy serwisu mogą na bieżąco obserwować skład portfela.

Tomasz Korecki

EFIX Dom Maklerski S.A.

Oceń artykuł:

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdki (2 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...

Zapisz się na webinar

Zobacz także:
Zobacz wszystkie

Notowania

Zapisz się na webinar

Kalendarium

Zobacz więcej »

Statystyki sesji / mapa nastrojów

Kto czyta, nie traci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym także w przyszłości, przez EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-896), przy ul. Towarowa 35, moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu, w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i kontroli. Zgoda w każdym czasie może być odwołana.

Wyrażam zgodę na przesyłanie...

Wyrażam zgodę na przesyłanie, środkami komunikacji elektronicznej, informacji handlowych przez EFIX Dom Maklerski S.A., na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.