15.04.2016

Fundusz miesiąca: Schroder ISF Global Energy USD A Acc

Skala spadków cen ropy na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy była na tyle drastyczna, iż można było o nich usłyszeć w codziennych programach informacyjnych, które zwykle tematu rynków finansowych nie podejmują. Rzut oka na poniższy wykres wystarczy, by zrozumieć dlaczego. Spadki cen zburzyły budżety państw-eksporterów, doprowadziły do niewypłacalności spółek wydobywczych i w dużym stopniu były odpowiedzialne za obecną falę deflacji w Europie. Tak znaczące obniżki cen mogą jednak kreować ciekawe okazje inwestycyjne. Warto w tym kontekście przyjrzeć się notowaniom tego surowca z ostatnich kilku tygodni, gdzie dojrzeć można znaczące odreagowanie cen.

notowania WTI

Wykres 1: Notowania kontraktu na ropę WTI w ostatnich 5-ciu latach

Pytanie brzmi, czy odreagowanie to jest znakiem trwalszego odwrócenia trendu? Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy rynku doszliśmy do wniosku, iż dalszy wzrost cen tego surowca jest prawdopodobny i uzasadniony, co może stworzyć atrakcyjną okazję inwestycyjną. Okazję  również dla inwestujących na rynkach finansowych poprzez fundusze inwestycyjne. Argumentację tego wyboru przedstawiamy poniżej, w podziale na dwie części. W pierwszej omówimy sytuację fundamentalną na rynku ropy naftowej, a następnie przejdziemy do przedstawienia konkretnego funduszu, który w naszej ocenie ma największe szanse na skorzystanie ze wzrostu cen „czarnego złota”.

Popyt i podaż powoli się równoważą

Na początek warto zwrócić uwagę na dane publikowane przez Międzynarodową Agencję Energetyczną. Jedną z głównych przyczyn leżących u podstaw tak znaczącego spadku cen ropy naftowej jest stan nierównowagi popytu i podaży tego surowca. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się tych dwóch wartości na przestrzeni minionych siedmiu lat, obejmując dodatkowo prognozę do końca roku bieżącego. Kluczowe są tu niebieskoszare słupki, wskazujące na wielkość nadpodaży (lub też dawno niewidzianego nadwyżkowego popytu). Nadpodaż wyraźnie się w ostatnim czasie kurczy, a przy tym wydaje się, iż czyni to w większym stopniu niż uwzględniają to ceny obecne.

Prognozy z IEA

Rysunek 2: Popyt i podaż na globalnym rynku ropy naftowej. Źródło: Międzynarodowa Agencja Energii

Sytuacja na rynku terminowym

Kolejnym argumentem przemawiającym za faktem, iż notowania ropy znalazły już swoje dno, jest obecna sytuacja na rynku terminowym. Na rynku kontraktów terminowych wyróżniamy dwa stany podstawowe: Contango oraz Backwardation (niestety, nie znalazły one jeszcze swoich odpowiedników w naszym rodzimym języku). Pierwsza z nich przedstawia sytuację, kiedy to ceny terminowe są na poziomie wyższym niż cena bieżąca. Natomiast backwardation odnosi się do przypadku odwrotnego.
W chwili obecnej na rynku ropy naftowej obserwujemy contango, co przedstawia poniższy wykres. Jednak co jeszcze możemy dostrzec na tym wykresie to stopniowo wygasające contango. Patrząc historycznie (pomijając bardziej złożone kwestie techniczne), taka sytuacja była znakiem do odbicia na cenach ropy.

wygasające contango

Wykres 3: Backwardation i Contango na rynku terminowym ropy. Źródło: Daily Shot

Opisana powyżej sytuacja przedstawia perspektywy o charakterze bardziej długoterminowym. Na jej podstawie możemy wnosić, iż cena ropy w średnim terminie powinna dążyć do rynkowego konsensusu, zakładającego cenę na koniec roku w okolicach 55-60 dolarów za baryłkę. Fundusz miesiąca jest natomiast publikacją, która wskazywać ma okazję inwestycyjną przede wszystkim w ujęciu najbliższych tygodni. Dlatego istotne będzie wskazanie czynników, które mogą okazać się kluczowe w perspektywie krótkookresowej.

Poziom zapasów ropy w Stanach Zjednoczonych

Zacznijmy od spojrzenia na ruchy cen surowca w krótkim okresie. Po bardzo dynamicznym wzroście cen ropy rozpoczętym w połowie lutego, kiedy to cena wystrzeliła z 26 do 41 USD za baryłkę (w przypadku WTI), od połowy marca mogliśmy obserwować ruch w drugą stronę (cena spadła w okolice 35 dolarów). Ostatnie dni to jednak kolejne odbicie. Odbicie, za którym przemawia nieco więcej niż sama analiza techniczna, ponieważ ostatnie wydarzenia powinny wspomóc stronę popytową. W tej sytuacji znaczenie mają zwłaszcza ostatnie dane płynące z Amerykańskiego Instytutu Paliw oraz z Departamentu Energii. Pierwszy z nich podał we wtorek, że w poprzednim tygodniu zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych spadły o blisko 5 mln baryłek. Zaowocowało to sporym poruszeniem na rynkach, ponieważ wszelkie prognozy zakładały zwiększenie tych zapasów o 3 miliony baryłek. Departament Energii natomiast potwierdził te dane w środę, a nawet nieco je poprawił.

Dane dotyczące podaży

Rysunek 4: Poziom zapasów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Źródło: Energy Information Administration

17 kwietnia – data kluczowa

Kluczowe dla kształtowania się cen w najbliższych tygodniach będzie jednak posiedzenie grupy producentów ropy (OPEC) w katarskim Doha. Podczas tego spotkania ma zostać wypracowane porozumienie co do podwyższenia cen ropy poprzez odpowiednie dostosowanie (zamrożenie) podaży tego surowca. Chociaż marcowe wypowiedzi płynące ze strony Arabii Saudyjskiej (mówiącej, że na zamrożenie produkcji zdecyduje się tylko wtedy, jeśli na taki sam krok zgodzi się Iran) nie dawały zbyt wielkich szans na uzyskanie porozumienia, to już informacje z ostatnich dni wskazują na co innego. Zakładamy, że takie porozumienie wejdzie w życie. Jest to założenie ryzykowne, jednak biorąc pod uwagę jak duży wpływ na wzrost cen mają same pogłoski o zamrożeniu poziomów produkcji na obecnym poziomie, wydaje się, iż państwa OPEC, działając w imię własnego bezpieczeństwa gospodarczego, powinny dążyć do porozumienia.

Jak widać, sytuacja na rynku ropy naftowej objawia duży (chociaż obarczony sporym ryzykiem) potencjał wzrostowy na najbliższe miesiące. Przy czym cały czas należy mieć na uwadze bardzo wysoką zmienność notowań tego surowca, którego cena potrafiła w ciągu kilku godzin spaść o ponad 2 %, by wrócić do poziomu wyjściowego, po czym jeszcze raz spaść o 1%. Aby rzeczoną zmienność nieco ograniczyć, można zwrócić się w kierunku funduszy inwestycyjnych obejmujących swoim zasięgiem szeroko pojęty rynek energii. Z tego grona można wskazać zwłaszcza fundusz Schroder ISF Global Energy, który był pod względem osiągniętej stopy zwrotu jednym z najlepszych rozwiązań z naszej oferty dystrybucyjnej. Wykres obejmujący jego notowania jest wyraźnie spłaszczony w odniesieniu do cen kontraktów na ropę.

Schroder vs WTI

Wykres 5: Notowania funduszu Schroder ISF Global Energy oraz kontraktu na ropę WTI (wykres dzienny)

Jednocześnie stopy zwrotu uzyskiwane przy ostatnich zwyżkach na tym rynku są co najmniej imponujące. Od momentu odbicia na rynku ropy, tj. mniej więcej połowy lutego, fundusz pozwolił zarobić zdecydowanie ponad 25%, co także pozwala bić pozostałe fundusze o tym samym profilu, dla których średnia stopa zwrotu za ten okres wynosi blisko 9 pkt proc. mniej. Zatem oferując nieco mniejszą zmienność niż w przypadku ropy naftowej, Schroder ISF Global Energy powinien być rozwiązaniem, które w większym stopniu powinno pozwolić zarobić na oczekiwanych wzrostach na rynku tego surowca.

Fundusz na tle grupy

Rysunek 6: Fundusz na tle grupy

Fundusz ten obejmuje swoim portfelem przedsiębiorstwa odpowiadające za niemal cały łańcuch produkcji ropy. Największą część jego aktywów obejmują tradycyjne spółki sektora ropy naftowej i gazu ziemnego, przy czym są to zarówno podmioty zajmujące się produkcją, jak i poszukiwaniami. Ponadto, w jego portfelu znajdziemy też przedsiębiorstwa zaangażowane w segmenty infrastruktury, usług użyteczności publicznej, energii odnawialnej i energii alternatywnej.

Podsumowując, fundusz Schroder ISF Global Energy, który był jednym z najlepiej radzących sobie funduszy w naszych rankingach w minionym miesiącu, może utrzymać swoją pozycję. Należy jednak podkreślić, że inwestycja w fundusze z rynku surowcowego wiąże się z ponadprzeciętnym ryzykiem. Negocjacyjne fiasko i brak porozumienia państw OPEC 17 kwietnia może sprowadzić ceny kontraktów na ropę w dół nawet o kilkanaście procent. Z drugiej strony, aktywa funduszu są w pewnym stopniu zdywersyfikowane, co powinno zamortyzować ewentualne spadki.
Przedstawiamy jeszcze podsumowanie funduszu miesiąca z dnia 25 lutego, którym był FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A (ACC) (USD), a oparty jest w większości o akcje spółek kopalnianych, zajmujących się wydobyciem metali szlachetnych. Poprawa na rynku surowców, przyniosła odreagowanie na głównych indeksach światowych giełd. Pozostające w kręgu naszego zainteresowania złoto, zanotowało rekordowy kwartalny wzrost wartości uncji w blisko 30 letniej historii. Zyskało prawie 16% i zbliżając się do granicy 1300$ za uncję, co mocno wpłynęło na odbicie akcji kopalń z portfela tego funduszu. Obecnie obserwujemy krótkoterminową korektę i stabilizację ceny kruszcu, ale nie zniechęca nas to do zmiany poglądu co do kierunku kształtowania się trendu na złocie. Możliwy do uzyskania wynik z inwestycji w ten fundusz wyniósł w okresie od 26 lutego do 31 marca 2016 prawie 13%. Wycena funduszu w tym okresie podskoczyła z 3,79$ do 4,24$.
———————————————————————————————————————————-
Fundusz miesiąca jest cykliczną publikacją autorstwa maklerów papierów wartościowych z Departamentu Doradztwa w EFIX Dom Maklerski. Teksty przedstawiają fundusze dostępne w ofercie dystrybucyjnej domu maklerskiego i publikowane są z wyprzedzeniem w platformie EFIX Explorer dla klientów usługi doradztwa inwestycyjnego.

 

Oceń artykuł:

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdki (Brak ocen)
Loading...

Exeria

Zobacz także:
Zobacz wszystkie

Notowania

Kalendarium

Zobacz więcej »

Statystyki sesji / mapa nastrojów

Kto czyta, nie traci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym także w przyszłości, przez EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Abpa. A. Baraniaka 88A, moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu, w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i kontroli. Zgoda w każdym czasie może być odwołana.

Wyrażam zgodę na przesyłanie...

Wyrażam zgodę na przesyłanie, środkami komunikacji elektronicznej, informacji handlowych przez EFIX Dom Maklerski S.A., na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.