Zapisz się na webinar
EFIX Global - Inteligentne Rekomendacje Inwestycyjne

13.12.2017

Strategia Market Neutral

Główne założenia portfela

 

Strategia Market Neutral stanowi portfel inwestycyjny prowadzony w ramach usługi Zarządzania Aktywami prowadzonej przez EFIX Dom Maklerski SA. Jest on propozycją inwestycyjną dla inwestorów poszukujących stóp zwrotu wyraźnie wyższych niż w przypadku rozwiązań opartych o instrumenty rynku dłużnego przy jednoczesnym utrzymaniu niskiej zmienności wartości inwestycji i niezależności względem koniunktury panującej na rynkach akcyjnych. Dodatkowo, portfel cechuje wysoki poziom płynności inwestycji, dzięki czemu może być traktowany jako szybko dostępne źródło środków w razie nagłych potrzeb gotówkowych (czas umorzenia portfela wynosi kilka dni roboczych).

Chociaż tak nakreślone cele wydają się ambitne, dotychczasowe wyniki strategii potwierdzają, że są one jak najbardziej realne.

Do budowy portfela pozwalającego na spełnienie tych celów w naturalny sposób nadają się fundusze typu absolutnej stopy zwrotu. Ich głównym założeniem jest wypracowywanie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od panującej w danej chwili koniunktury na rynku akcyjnym poprzez stosowanie niestandardowych strategii (opierających się na stosowaniu arbitrażu statystycznego, wykorzystywaniu transakcji krótkiej sprzedaży, zajmowaniu pozycji na rynku pod oczekiwane zdarzenia rynkowe, np. spodziewane przejęcie). Warto podkreślić, że chociaż poszczególne fundusze nie zawsze są w stanie uniknąć strat, tak odpowiednio złożony portfel tych funduszy daje możliwość pozostawania neutralnym rynkowo. Do budowy takiego portfela potrzebne są odpowiednie narzędzia, opisane pokrótce poniżej.

 

Narzędzia budowy portfela

 

Realizacja założeń portfela odbywa się w oparciu o wykorzystanie kilku narzędzi. W pierwszym kroku dokonywana jest ocena atrakcyjności inwestycyjnej całego zbioru funduszy typu absolutnej stopy zwrotu. Proces odbywa się przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy porównawczej, co pozwala ocenić każdy z funduszy przez pryzmat kilku kryteriów. Kryteria te obejmują powszechnie stosowane wskaźniki zysku do ryzyka (Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Information Ratio), wskaźniki obsunięcia kapitału, ale również wskazania płynące z narzędzi analizy technicznej (które pozwalają sprawdzić trend panujący na wycenie jednostki danego funduszu). Wykorzystując odpowiednie przekształcenia wskaźników otrzymujemy dla każdego funduszu ocenę w przedziale 0-1. Na podstawie ocen sporządzany jest ranking, którego wskazania pozwalają na selekcję wstępnej puli funduszy do portfela. Dzięki takiemu ujęciu pod uwagę brane są jedynie najlepsze jakościowo fundusze.

Ranking jest okresowo aktualizowany, a struktura portfela dostosowywana do jego wskazań. W przypadku, gdy oceny funduszy są bardzo niskie (poniżej przyjętego z góry poziomu), wówczas do portfela zostają dobrane rozwiązania skoncentrowane w segmencie obligacji. Przy czym dotyczyć to będzie raczej sytuacji ekstremalnych przesileń rynkowych.

W kolejnym kroku optymalizujemy strukturę portfela. Jak zostało to wcześniej nakreślone, fundusze typu absolutnej stopy zwrotu realizują zróżnicowane strategie, których wyniki napędzane są często przez zupełnie inne czynniki. Sprawia to, iż w przypadku takiego portfela dywersyfikacja może być wyjątkowo efektywna (czyli spadek zmienności portfela jest wyraźnie wyższy niż spadek oczekiwanej stopy zwrotu z portfela).

 

Wyniki portfela

 

Portfel został uruchomiony z początkiem kwietnia roku 2016. Od tamtej pory pozwolił na wypracowanie stopy zwrotu +13,29% (na dzień 30.11.2017). Wartym podkreślenia jest poziom odchylenia standardowego dziennych stóp zwrotu, który wynosi zaledwie 0,19%. W ujęciu globalnym odchylenia dziennych stóp zwrotu z rynków akcyjnych wynoszą około 0,9%. Dobrze obrazuje to niski poziom zmienności portfela.

 

 

Strategia Market Neutral

Oceń artykuł:

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdki (3 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...

Zapisz się na webinar

Zobacz także:
Zobacz wszystkie

Notowania

Zapisz się na webinar

Kalendarium

Zobacz więcej »

Statystyki sesji / mapa nastrojów

Kto czyta, nie traci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym także w przyszłości, przez EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-896), przy ul. Towarowa 35, moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu, w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i kontroli. Zgoda w każdym czasie może być odwołana.

Wyrażam zgodę na przesyłanie...

Wyrażam zgodę na przesyłanie, środkami komunikacji elektronicznej, informacji handlowych przez EFIX Dom Maklerski S.A., na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.