EFIX Global - Inteligentne Rekomendacje Inwestycyjne
EFIX Global - Inteligentne Rekomendacje Inwestycyjne

13.05.2018

Waluty w korektach – czeka nas gorszy okres dla strategii trendowych

EUR/USD

Spadki w pierwszej części i wyraźne odbicie w drugiej, to najkrótszy opis zachowania rynku EUR/USD z minionego tygodnia. Na danych tygodniowych spowodowało to wykształcenie dość ładnej formacji młota, co powinno wywierać presję popytową przynajmniej na najbliższych sesjach. Moim jednak zdaniem obecne odbicie jest tylko korektą związaną między innymi z fazą połówkową głównego cyklu, którego punkty przesileń zostały oznaczone pionowymi liniami na pierwszym z powyższych wykresów. Na tym samym wykresie widzimy, że ważne opory znajdują się w okolicach 1,2020, co wspólnie z 38% zniesieniem ostatniej fali w dół (1,2050) tworzy strefę, gdzie modelowo obecne odbicie na EUR/USD mogłoby dotrzeć. Wydaje się, że jest to maksymalny zasiąg zapoczątkowanego w minionym tygodniu odbicia eurodolara. Analizując dane krótkoterminowe zakładam, że rozpoczęte w minionym tygodniu  odbicie odbędzie się z dwóch fazach, a pierwsza z nich zakończyła się w miniony piątek lub zakończy się na początku nadchodzącego tygodnia. Skutkiem tego powinno być cofnięcie do strefy 1,1890-1,1870, gdzie widzę lokalne wsparcia. Po takim cofnięciu oczekiwałabym jeszcze jednej fali w górę do strefy 1,2020-1,2050, o której pisałem wyżej. Po takim odbiciu trend spadkowy EUR/USD powinien być kontynuowany.

Opisany wyżej scenariusz jest obecnie dla mnie wariantem modelowym dla tego rynku na najbliższych kilka, góra kilkanaście sesji.

 

       EUR/USD WSPARCIE OPÓR
Najbliższy 1,1890 1,2020
Istotny 1,1870 1,2050

 

USD/CAD

Wybicie górą z opisywanego w poprzednim raporcie trójkąta, test górnego ograniczenia dużej formacji klina korekcyjnego oraz mocna kontra strony podażowej, której konsekwencją były mocne spadki, to opis zachowania pary USD/CAD z kilku ostatnich sesji. Jak widać na drugim z powyższych wykresów, te dynamiczne spadki sprowadziły już kurs omawianej pary do ważnych wsparć, co w perspektywie pierwszej części nadchodzącego tygodnia powinno doprowadzić do korekcyjnego odbicia. Ruch w dół z minionego tygodnia ma jednak moim zdaniem strukturę impulsową, a tym samym to odbicie powinno mieć tylko korekcyjny charakter. Po takiej korekcie oczekiwałbym jeszcze jednej fali spadkowej, która powinna wypełnić rozpoczęte w minionym tygodniu spadki. Maksymalny zasięg oczekiwanego w krótkim terminie odbicia to okolice 1,290. Po takim odbiciu oczekiwałbym zejścia do strefy 1,2680-1,2615, gdzie ruch w dół powinien się zakończyć. Taki modelowy przebieg notowań w perspektywie kilku, kilkunastu sesji oznaczyłem pomarańczowymi liniami na drugim z powyższych wykresów.

 

USD/CAD WSPARCIE OPÓR
Najbliższy 1,2730 1,2900
Istotny 1,2615 1,2966

 

 

GBP/USD

Test ważnej strefy wsparć, którą prezentuję na drugim z powyższych wykresów doprowadził do wykształcenia ruchu korekcyjnego na GBP/USD, jednak korekta ta przybrała postać trendu bocznego. Z obecnej perspektywy ten trend boczny jest albo formacją trójkąta rozszerzającego się lub też diamentu, a obydwie te formacje należą do tzw. formacji dwukierunkowych. Oznacza to, że prawdopodobieństwo wybicia górą czy dołem z ww. trendów bocznych jest podobne. Moim zdaniem, zważywszy na średnioterminowy obraz tego rynku, preferowanym scenariuszem wydaje się być kontynuacja spadków czego technicznym sygnałem byłoby pokonanie okolic 1,3450. W takim przypadku pierwszym celem dla kursu popularnego „kabla” byłoby wsparcie na 1,3310, a kolejnym okolice 1,31-1,3080. Zanegowaniem przedstawionego wyżej scenariusza (w ujęciu krótkoterminowym) byłby wzrost kursu GBP/USD powyżej 1,360. W takim przypadku moglibyśmy oglądać test linii szyi formacji podwójnego szczytu, która to linia znajduje się na 1,3720.

GBP/USD WSPARCIE OPÓR
Najbliższy 1,3450 1,3600
Istotny 1,3310 1,3720

 

USD/JPY

Test ważnych wsparć wskazywanych w poprzednim raporcie tygodniowym spowodował uaktywnienie popytu na rynku USD/JPY i w konsekwencji test ostatnich szczytów. Niestety stronie popytowej nie wystarczyło już sił na skuteczny atak na te maksima, a końcówka tygodnia upłynęła pod znakiem dominacji podaży. Zważywszy na skalę tego cofnięcia, ale i na techniczny obraz indeksu dolara oraz jena wydaje się, że na USD/JPY może się obecnie budować trend boczny, którego ograniczeniami byłyby poziomy 110 oraz 108,65. Przy takich założeniach, w perspektywie kilku dni moglibyśmy kierować się do niższego z ww. poziomów. Jak to z trendami bocznymi bywa, mamy w obrębie nich wahania raz w górę, raz w dół i tego też oczekuję na USD/JPY. Idąc dalej tym tropem i uwzględniając krótkoterminowy obraz tej pary wydaje się, że w perspektywie 1-2 sesji można oczekiwać odbicia do strefy 109,60-109,75 i następnie kolejnego ataku podaży. Ten atak podaży mógłby ściągnąć kurs USD/JPY do dolnego ograniczenia konsolidacji czyli do 108,65. Taki scenariusz jest obecnie dla mnie bazowym. Jego zanegowaniem byłoby pokonanie okolic 110,0, co z punktu widzenia klasycznej analizy technicznej byłoby sygnałem kontynuacji umacniania dolara względem jena.

USD/JPY WSPARCIE OPÓR
Najbliższy 109,10 109,60
Istotny 108,65 110,00

 

 

Tomasz Marek

EFIX Dom Maklerski S.A.

tm@efixdm.pl

 

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu www.efixdm.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do raportów. W szczególności zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać po prostu pisząc na adres biuro@efixdm.pl

Oceń artykuł:

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdki (1 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...

EFIX Global Inteligentne Rekomendacje Inwestycyjne
EFIX Global - Inteligentne Rekomendacje Inwestycyjne

Zobacz także:
Zobacz wszystkie

Notowania

EFIX Global - Inteligentne Rekomendacje Inwestycyjne

Kalendarium

Zobacz więcej »

Statystyki sesji / mapa nastrojów

Kto czyta, nie traci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym także w przyszłości, przez EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-896), przy ul. Towarowa 35, moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu, w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i kontroli. Zgoda w każdym czasie może być odwołana.

Wyrażam zgodę na przesyłanie...

Wyrażam zgodę na przesyłanie, środkami komunikacji elektronicznej, informacji handlowych przez EFIX Dom Maklerski S.A., na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.