Zapisz się na webinar
EFIX Global - Inteligentne Rekomendacje Inwestycyjne

30.05.2018

Anomalie rynkowe – czy na tym da się zarobić? Cz. VIII

Ostatnie wpisy są przeglądem anomalii rynkowych. Zbioru dokonał Joe Marwood. Dotychczas omówione odstępstwa od efektywności rynku akcji mają wspólną cechę – dotyczyły czasu, a więc sygnalizowały wystąpienie efektu sezonowości. Jej różne formy odnosiły się zarówno do ruchów cen w skali jednego dnia, jak i w stali całego roku. W jednej z części przedstawiliśmy nawet prosty system zbudowany przy pomocy platformy Exeria.com.

Momentum, pęd, impet

Ten wpis dotyczyć będzie anomalii innego rodzaju – mowa o pewnych tendencjach, które dotyczą samej zmiany cen. Tym razem zajmiemy się efektem momentum, czyli efektem pędu. Ten efekt opisuje się jako jedną z najtrwalszych anomalii rynkowych. Głównym założeniem tego efektu jest stwierdzenie, że ceny akcji wykonująca określony ruch ma tendencję do pozostania w tym ruchu, a inwestorzy mają możliwość wykorzystania tego zjawiska i wypracowywania wyników lepszych od średnich, czyli skutkiem jest pobicie strategii „kup i trzymaj”.

 

Jednym z bardziej znanych badaczy tego zjawiska jest Narasimhan Jegadeesh. Przeprowadził on analizę zmian cen w kroczących odstępach od 3 do 12 miesięcy. Dzięki swojej pracy odnotował on, że akcje, które zachowywały się najmocniej w okresie 12 miesięcy, notowały w kolejnych 12 miesiącach stopę zwrotu lepszą od rynku. Podobne efekty zanotowano w odstępach miesięcznych aż do okienka 3 miesięcy. Innymi słowy, ceny po silnym wzroście mają sporą szansę notować stopę zwrotu lepszą od rynku. Innym znanym i wciąż zyskownym rozwiązaniem jest obserwacja zmiany cen względem średniej z 52 tygodni. Przypomnę tylko, że jakiś czas temu badaliśmy zachowanie indeksu giełdy amerykańskiej przy wykorzystaniu wskaźnika nastrojów amerykańskich inwestorów indywidualnych i właśnie średnia 52-tygodniowa podnosiła nam osiągane wyniki.

 

Innym pomysłem wykorzystywania średnich w poszukiwaniu pędu rynku jest koncepcja opracowana przez Seung-Chan Parka. Bazuje on na dwóch średnich: 50- i 200-dniowej. Zaproponowane przez niego z 2010 roku rozwiązanie pozwalało wypracować średniomiesięczną stopę zwrotu wynoszącą 1,45 proc. w okresie kolejnych 6 miesięcy. Na czym bazuje pomysł? Koncepcja opiera się na ilorazie średnich. Dla każdej spółki z analizowanego zbioru średnia 50-dniowa dzielona jest przez średnią 200-dniową. Wyniki tworzą ranking. Na spółkach z najwyższych miejsc w rankingu (sugerowane jest by wziąć pod uwagę 10 proc. spółek) otwierane są pozycje długie. Natomiast na spółkach z dolnych miejsc w rankingu otwierane są pozycje krótkie.

 

Jak łatwo można się domyśleć, mamy tu do czynienia z selekcją spółek, na których odległość krótkiej średniej od dłuższej jest największa, czyli, że poszukiwane są silne trendy wzrostowe i spadkowe. Wynik jest rezultatem utrzymywania się tych trendów w okresie kolejnych 6 miesięcy. W praktyce mamy tu połączenie pędu rynku, ale sam pęd nie jest wystarczający. Wprowadzenie elementu rankingu sprawiło, że czynnikiem wpływającym na decyzje jest również siła relatywna. Wybiera się nie tylko spółki silne, ale również spółki najsilniejsze z grupy badanych. Podobnie m się sprawa spółek słabych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży.

 

Dla tych, którzy chcieliby z tego rozwiązania skorzystać drobna uwaga. Zdaniem wskazanych tu analityków warto z obliczeń wyrzucić wartości dla ostatniego miesiąca, gdyż ostatni miesiąc  ma tendencję do wykazywania prób odwrócenia tendencji.

Średnia górą

Jak wspominałem na wstępie, pozytywne efekty momentum (pędu rynku) pojawiają się w okresach od 3 miesięcy wzwyż. Co się zaś dzieje w tych krótszych? O tym była mowa w poprzednim akapicie. Ostatni miesiąc zaburza efekt momentum, gdyż tu pojawia się inny – próba zmiany kierunku ruchu, co też jest opisywane jako tendencja powrotu do średniej. Ten efekt faktycznie jest zauważalny zarówno dla okresów krótszych niż przedział 3-18 miesięcy, jak i dla okresów dłuższych. Badania De Bondt i Thalera wykazały, że spółki będące w ogonie rynku w okresie 3-5 lat notowały wyższe stopy zwrotu w okresie kolejnych 3-5 lat. Tymczasem wcześniejsi liderzy notowali średnio słabsze stopy zwrotu. Czy zaobserwowano istnienie tendencji do powrotu do średniej w okresie 3-5 lat.

 

Ten efekt widoczny jest także w krótszych okresach. Powrót do średniej widać w zakresie ruchów jednodniowych (szczególnie, gdy następuje silny spadek), ale w skali jednego miesiąca. Co ciekawe, tendencje do powicia do średniej są notowane nie tylko w odniesieniu zmian samej ceny, ale także do zmian innych wielkości fundamentalnych, jak zyski i zmienność.

Oceń artykuł:

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdki (1 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...

Zapisz się na webinar

Zobacz także:
Zobacz wszystkie

Notowania

EFIX Global - Inteligentne Rekomendacje Inwestycyjne

Kalendarium

Zobacz więcej »

Statystyki sesji / mapa nastrojów

Kto czyta, nie traci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym także w przyszłości, przez EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-896), przy ul. Towarowa 35, moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu, w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i kontroli. Zgoda w każdym czasie może być odwołana.

Wyrażam zgodę na przesyłanie...

Wyrażam zgodę na przesyłanie, środkami komunikacji elektronicznej, informacji handlowych przez EFIX Dom Maklerski S.A., na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.