Quizy

Po sesji

    WIG na koniec 2017 roku wyniesie: